SØG BOLIG
SITEMAP
 
 Afdeling 19
Sallingsundvej 1-73 og 2-36
 

Nyheder

 

  Ny prismodel med Tadaa
Afdelingens beboere har adgang til el-delebil fra Tadaa.

Fra 1. februar 2018 skifter de til en ny prismodel - så det både billigere og nemmere. Se mere her.


|
 

 

  Så er nr. 2 "på gaden"

Så er det nye nummer af vores beboerblad - som fik navnet Sundposten på gaden.

Læs det her.|
 

 

  Byggenyt - december 2017

Alle vindspærreplader skal skiftes  - så kort kan de siges.

I forbindelse med renoveringen på afdelingerne på Sallingsundvej og Tambosundvej blev der indbygget en type vindspærreplader - også kendt som MGO-plader - som der efterfølgende har vist sig at være meget alvorlige problemer med. Og dem har byggeskadefonden har besluttet at disse plader skal skiftes i begge afdelinger. Se mere her.|
 

 

  Nye åbningstider

Himmerland Service Sundparken har pr. 1. juli 2017 fået nye åbnings- og telefontider.

I sommerferieperioden - fra 24. juli til 17. august 2017 - er der yderligere ændringer i åbnings- og telefontiderne.

Læs mere her.|
 

 

  Kickstart Tornhøj - opstart af anlægsprojektet
Aalborg Kommune påbegynder nu etableringen af to nye broer over Astrupstien og anlæg af de nye omkringliggende byrum. Forventet anlægsperiode er 1. marts 2017 - 1. april 2018.

Det betyder også, at viadukten under Humlebakken vil blive spærret -
se mere her.


|
 

 

  Projekt 9220 er lukket - Center for Samskabelse åbner

Som det givetvis vil være mange bekendt, har der i en årrække i det østlige Aalborg været en boligsocial helhedsplan i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og flere boligforeninger, kendt under navnet Projekt 9220.

Dette projekt er nu afsluttet, men vi er rigtigt glade for, at det i samarbejde med Landsbyggefonden, Aalborg Kommune og en række centrale aktører er lykkedes at sikre fundamentet for Center for Samskabelse. Det nye center, der får til huse i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej, omfatter Himmerland Boligforenings afdelinger i Kildeparken og Sundparken, og det er herfra, der over de kommende fire år skal gennemføres en lang række koordinerede aktiviteter.

Læs mere her.|
 

 

  Ny varmemester på Sallingsundvej og Tambosundvej
I forbindelse med nogle ledige stillinger intern i Himmerland, har vi rokeret rundt på en del medarbejdere mellem afdelingerne.

For afdeling 19 og afdeling 22 betyder det:
Poul Erik Hjort stopper som varmester og bliver ejendomsservicetekniker. Han skal også i fremtiden bruge sin store viden og erfaring som mentor for de yngre ejendomsserviceteknikere i afdelingerne.
Ny varmemester er Bent Bisgaard. Han kommer fra en tilsvarende stilling på Charlottehøj, hvor han med stor flid har passet afdelingen.
Casper Bach Jensen bliver ny ejendomsservicetekniker og vil primært være tilknyttet Tambosundvej. Han kommer fra en tilsvarende stilling på Oddesundvej.
Inger Juul stopper som ejendomsservicetekniker for at blive varmemester på Charlottehøj, mens Jan Nissen stopper som varmemester på Tambosundvej for at blive ejendomsservicetekniker på Oddesundvej.

Se omdelte beboermeddelelse her.


|
 

 

  Som ny beboer - husk at vælge el-leverandør
Pr. 1. april 2016 skal man selv vælge el-leverandør. Hvis ikke, vil der ikke være el i din lejlighed, når du flytter ind.

Tidligere havde man et forsyningspligtselskab, der leverede strøm til alle, der ikke havde foretaget et aktivt valg af el-leverandør. Den pligt er pr. 1. april 2016 ophørt.

Se mere her. Se også el-leverandører på www.elpris.dk


|
 

 

  Generelt problem med vindspærreplader
I marts 2015 blev Himmerland Boligforening af Byggeskadefonden gjort opmærksom på alvorlige problemer med en bestemt type vindspærreplader, som er brugt i vores renovering af afdeling 19, Sallingsundvej, afdeling 22, Tambosundvej og afdeling 16, Magisterparken.

Pladerne er så fugtsugende, at de kan opsuge fugt fra den udeluft, som pladerne ventileres med, når den relative fugtighed er høj. Da der er risiko for at fugten kan trænge ind og beskadige de bagvedliggende bygningsdele.

Vi afventer yderligere svar fra Byggeskadefonden, og følger naturligvis problemet meget tæt.

Læs mere i omdelte beboerinformation her.


|
 

 

  Gys og gru i Aktivitetshuset

Lørdag den 25. oktober 2014 fejrede børn og voksne en gruopvækkende Halloween i Aktivitetshuset på Sallingsundvej.

Se de mange billeder her.|
 

 

  Ingen huslejestigning i 2015 for afdeling 19.
"På det netop afholdte afdelingsmøde blev afdelingens budget for 2015 gennemgået og godkendt.

Af budgettet for 2015 fremgår, at det i det kommende regnskabsår ikke vil være nødvendigt med en
forhøjelse, for at opnå den nødvendige balance i driftsregnskabet."


|
 

 

  Sundpark Caféen åbner.
Tirsdag den 16. september 2014 kl. 15.30 åbner vi op for Sundpark Caféen i Aktivitetshuset, Sallingsundvej 75. Åbningstiderne vil i dagens anledning være kl. 15.30-17.30.

På åbningsdagen vil der var foredrag af Morten Kok fra Mortens Kro.

Almindeligvis vil der være åbent tirsdag og torsdag kl.11-13.30, hvor man kan købe sin frokost, kaffe eller kage/dessert til meget billige priser.
Det er Food College (Kokkeskolen) der vil stå for driften.

Se menu og priser m.v. her.


|
 

 

Møde med nærpolitiet.

Mandag den 25. august 2014 var der arrangeret et møde med nærpolitiet for beboerne i Sundparken ang. tingenes tilstand i forhold til kriminalitet, hvor især Oddesundvej har været plaget af flere indbrud i biler.

Generelt er kriminaliteten faldet med 43 % i almene boligområder.

Læs referat fra mødet her.|
 

 

  Renoveringsnyt for september 2014

Læs bl.a. om status på renoveringen.

Se den her eller sammen med de tidligere Renoveringsnyt.|
 

 

  Billeder fra fællesferie 2014
Beboerkonsulenten for Sundparken Nomeda Ring havde igen i år fået midler fra bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond, Igen i år kunne 12 børnefamilier fra Sundparken tage af sted til Rønbjerg feriecenter, takket være denne støtte.

Se billeder her.


|
 

 

  Ny foto-video forening i Aalborg Øst

Vil du være med til at fotografere, lave video, være model eller f.eks. lave optagelser i naturen - så er denne nye forening lige noget for dig.

Foreningen mødes torsdag den 11. september 2014 kl. 19 - 21 i Aktivitetshuset, Sallingsundvej 75.

Se plakaten her.|
 

 

  Renoveringsnyt for juli 2014

Renovering og ombygning af lejlighederne er snart færdige.

Tilbage mangler udearealer, carporte m.v. som laves i efteråret.

Se mere her eller under Renoveringsnyt sammen med tidligere udgaver.|
 

 

  Billeder fra Sankt Hans 2014
I år holdt Sundparken fælles Sankt Hans ved fodboldbanen ved Oddesundvej.

Se billeder fra aftenen her.


|
 

 

  Brug af molokkerne.
Afdelingen har nu haft moloksystemet i nogle måneder, men det har desværre allerede vist sig,
at alle ikke er lige gode til at sortere affaldet.

Molokkerne er kun til dagrenovation - IKKE gamle gulvtæpper, cykler, møbler og lign. Disse ting kan
afleveres til storskrald efter henvendelse på servicekontoret.

Se omdelte beboermeddelelse her.


|
 

 

  Indvielse af aktivitetshuset fredag den 28. marts 2014
Fredag den 28. marts 2014 var dagen for den store indvielse af det nye fællesaktivitetshus i Sundparken.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen kiggede forbi, der var musikalsk underholdning, klovnen Abdul m.v.

Se nogle af billederne her.


|
 

 

  Renoveringsnyt for marts 2014.
Læs bl.a. om tidsplan for indflytning samt indvielse af Aktivitetshuset.

Du finder Renoveringsnyt under Renovering af Sallingsundvej sammen med de tidligere udgaver.


|
 

 

  Forårets aktiviteter aflyst.
Aktiviteterne midlertidig stoppet, grundet renovering af Sallingsundvej.

Bestyrelsen er blevet enig om at vente med at starte alle aktiviteter op til efter sommerferien (september), da det er meget usikkert om hvornår vores fælleshus bliver færdigt grundet vandskade under renoveringen.

Husk: sommerudflugt lørdag den 12. juli 2014. Nærmere information senere.


|
 

 

  Nyt servicekontor
I forbindelse med flytningen af varmemesterkontorerne til Aktivitetshuset, Sallingsundvej 75, er alle varmemesterkontorerne lukket tirsdag den 4. februar 2014.

Fra onsdag er servicekontoret klar- med udvidede tider for både telefonisk henvendelse og personligt fremmøde.

 


|
 

 

  Renoveringsnyt for januar 2014

Læs bl.a. om tidsplan m.v.

Du finder Renoveringsnyt under Renovering af Sallingsundvej sammen med de tidligere udgaver.|
 

 

  Renoveringsnyt for november 2013.

Læs bl.a. om åbent hus, midlertidig flytning af vaskeri og varmemesterkontor.

Du finder Renoveringsnyt under Renovering af Sallingsundvej sammen med de tidligere udgaver.|
 

 

  Arrangementer for foråret 2014

Trods renovering og byggerod vil der stadig være banko, café  og andre arrangementer for beboerne på Sallingsundvej i 2014.

Se forårets arrangementer her.|
 

 

  Skift fra B-ordning til A-ordning.

På beboermødet d. 10. september 2013 blev der med overbevisende flertal vedtaget, at afd. 19 Sallingsundvej skal gå fra B-ordning til A-ordning.

Fordelene ved A-ordningen er blandt andet, at boligerne istandsættes ved fraflytning, hvilket gør afdelingen mere attraktiv for fremtidige lejere.

Se mere her.|
 

 

  Kameraovervågning - ikke hos Himmerland.

Pressen har de seneste dage beskæftiget sig med påsatte brande i Aalborg Øst. I den forbindelse tegnes der et billede af en bydel, hvor beboerne lever i stor utryghed. Kameraovervågning er foreslået som den eneste rigtige løsning.

Ingen kameraer hos os. Vi tager naturligvis denne udfordring i vores hverdag alvorligt. Men løsningen skal være den rigtige.

Himmerlands organisationsbestyrelse holdt ordinært møde torsdag 22. august. Her drøftede bestyrel-sen blandt andet mediernes dækning af Aalborg Øst. Bestyrelsens holdning er klar: Kameraovervåg-ning er ikke løsningen.

Læs hele omdelte beboermeddelselse her.|
 

 

  Nye billeder fra renoveringen.

Nu kan vi for alvor fornemme, hvordan afdelingen kommer til at tage sig ud, når den er helt færdig,

Se billederne ved at trykke her.| læs mere
 

 

Ny samarbejdspartner i tilfælde af skader på bygninger.
Vores nye samarbejdspartner pr. 1. juli 2013 er SSG A/S, som er dem, du skal ringe til i tilfælde af uopsættelig skade. Uopsættelig skade er f. eks. indtrængende vand, utæt vandrør eller skader efter brand, hærværk og indbrud.

I tilfælde af uopsættelig skade, skal du ringe til 70 20 81 31. SSG A/S SSG A/S kontakter derefter selv afdelingens varmemester og/eller eventuelle håndværkere, så problemerne bliver klaret hurtigst og bedst muligt.

Læs mere på den seddel som varmemesteren omdeler, og sæt det vedlagte klistermærke op et synligt sted. Har du et klistermærke siddende fra Skadesservice Danmark, så skift det ud med det nye.


|
 

 

  Billeder fra rejsegildet den 24. maj 2013

Så der er lagt en udvalg af billeder fra rejsegildet den 24. maj 2013 på siden med billeder fra renoveringen.

Se dem ved at trykke her.

Se omtalen fra rejsegildet ved at trykke her.|
 

 

  Renoveringsnyt for maj 2013

Læs bl.a. om rejsegilde og genindflytning af de første beboere.

Se Renoveringsnyt for maj 2013 sammen med de øvrige Renoveringsnyt under Renovering af Sallingsundvej.|
 

 

  Renoveringsnyt for april 2013 
Se Renoveringsnyt for japril sammen med øvrigt udsendt materiale om renoveringen under Renovering af Sallingsundvej.


|
 

 

  Se billeder fra renoveringen.
I menuen under Renovering af Sallingsundvej kommer der løbende nye billeder til som renoveringen skrider frem.

Se dem her.|
 

 

  Tag med på tur...
Red Barnets frivillige er i gang med aktiviteter for hele familien.
Vil du med andre børnefamilier:
...på fisketur?
...på skovtur og lave mad over bål?
...i biografen?

Aktiviteterne er for familier med børn i alderen 5-12 år, hvor forældre af forskellige grund har brug for lidt hjælp til at give deres børn gode oplevelser.

Så kontakt beboerkonsulent Nomeda Ring tlf. 20 87 01 10.
Det er gratis at deltage i aktiviteterne, men der er begrænset antal pladser.

Læs mere her.


|
 

 

  Renoveringsnyt for januar 2013
Se Renoveringsnyt for januar sammen med øvrigt udsendt materiale om renoveringen under Renovering af Sallingsundvej.


|
 

 

  Ændrede adgangsveje i forbindelse med renoveringen
Renoveringen er for alvor ved at komme i gang, og de store maskiner præger billedet i afdelingen.

Det betyder at flere stier og adgangsveje ændres eller spærres.
Se oversigten  og forklaring her.|
 

 

  Forårets aktiviteter - 2013
Så er datoerne for Caféen, banko og fastelavn fastlagt.

Se alle datoerne her.|
 

 

  Den store legeplads flyttet til Tambosundvej
I forbindelse med afdelingens renovering er redskaberne fra den store legeplads midlertidigt flyttet over på Tambosundvej på området foran Frisundet.


| læs mere
 

 

  Renoveringsnyt - november 2012
Se Renoveringsnyt for november sammen med øvrigt udsendt materiale om renoveringen under Renovering af Sallingsundvej.


|
 

 

  Udlånspriser på redskaber
Man kan f.eks. låne hækklipper, boremaskine, haveredskaber m.v. ved afdelingens varmemester.

Men for at sikre at tingene bliver passet ordentligt på og der er dækning, hvis noget går i stykker, vil der blive opkrævet et depositum ved lån af disse ting. Se listen her.|
 

 

  Renoveringsmateriale
Der kommer løbende revideret materiale ang. afdelingens renovering.

Senest er materiale fra orienteringsmøde den 28. november 2011.

Se det under Renovering.|
 

 

  Renovering af Sallingsundvej
Afdelingen er gået ind i den afgørende fase om renoveringen skal renoveres eller ej.

Det materiale, der blev vist på mødet den 6. oktober 2010 kan ses under punktet Renovering, hvor fremtidigt materiale også vil blive samlet.

Husk beboermøde om renovering tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 i Fælleshuset på Fyrkildevej nr. 126

Se indkaldelsen her.|
 

 

  Se alle nyhederne
I mange af vore afdelinger sker kommunikationen i afdelingen ved opslag og kan derfor ikke altid ses på afdelingens hjemmeside – heller ikke af de mange andre ting, der sker overalt i Himmerland Boligforening.

Ved at kigge på afdelingens hjemmeside fra tid til anden kan du fremover også se de fælles nyheder, som publiceres på vores fælles hjemmeside www.abhim.dk.

Adressen på en afdelingshjemmeside er: http://afd90--.abhim.dk. Se hele listen i menuen til venstre på www.abhim.dk.


|
 Følg os på Facebook Følg os på Google+Himmerland
Boligforening
Afdeling 19

Sallingsundvej 1-73 og 2-36
9220 Aalborg Ø

Tlf: 96 31 52 00
info@abhim.dk

Himmerland Boligforening anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html