SØG BOLIG
SITEMAP
 
 Afdeling 19
Sallingsundvej 1-73 og 2-36
 

Fraflytning

Himmerlands vejledning ifm. fraflytning kan hentes her.

Der kan være mange grunde til at skulle flytte.
Når du siger dit lejemål op, er der flere ting du som fraflytter skal være opmærksom på.
Du kan se de vigtigste ting i punkterne herunder.


Opsigelse
Når du vælger at sige dit lejemål op, er det vigtigt at gøre det i god tid. Jo hurtigere du får boligen sagt op, jo længere tid har Himmerland til at finde en ny lejer til lejemålet, så du forhåbentlig ikke skal betale dobbelt husleje.

Opsigelsesvarslet på almindelige boliger er 3 måneder, gældende fra den første hverdag i en måned. Eksempel:

Du vil fraflytte dit lejemål 1. juni og vil sige dit lejemål op. For at undgå dobbelt husleje skal lejemålet derfor siges op senest 28. februar (altså inden 1. marts).

På ungdomsboliger er opsigelsesvarslet 6 uger.

Husk, at opsigelse af dit lejemål altid skal ske skriftligt.
Opsigelsesformular kan også rekvireres hos Himmerlands administration.

De fleste vil helst fraflytte deres bolig nemt, billigt og smertefrit
Mange er bange for, at det bliver dyrt at flytte. Her har du dog selv stor indflydelse på udgifternes størrelser. Du kan f.eks. sørge for, at de arbejder og udskiftninger, som du selv ønsker at udføre i forbindelse med fraflytningen, er udført inden boligen synes.

Syn ved fraflytning
Når du er fraflyttet din bolig og den er helt tom, skal der foretages syn. Du vil blive indkaldt til syn med min. 8 dages varsel. Du er også velkommen til at kontakte Himmerlands administration for selv at aftale et tidspunkt for syn.
I synet deltager foruden fraflytter afdelingens varmemester.
Vær opmærksom på, at når det endelige syn er foretaget, har du ikke mere adgang til boligen.

Forsyn
Er du i tvivl om, hvad du med fordel selv kan udbedre inden det endelige syn, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Himmerlands administration, for aftale af et forsyn, som koster kr. 500,00. Ved forsynet kan du bl.a. få oplyst, hvad du evt. kan spare ved selv at udføre arbejdet. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at et forsyn er vejledende og derfor ikke juridisk bindende.

Misligholdelse
I forbindelse med et syn vil begrebet "misligholdelse" komme på banen. Misligholdelse dækker over flere ting, f.eks.:

  • Forkert vedligeholdelse, f.eks. opsætning af ikke godkendt tapet eller at ting ikke er lavet "håndværksmæssigt korrekt".
  • Manglende rengøring/ oprydning.
  • Voldsom eller forkert brug af lejemålets faste inventar.

I alle tilfælde er det noget, du som fraflytter selv skal betale for.

Der står meget mere om det i vedligeholdelsesreglementet og i pjecen "Istandsættelse ved fraflytning", som bl.a. kan findes på vores Himmerlands hjemmeside www.abhim.dk under fraflytning eller fås i udlejningen.

Vedligeholdelseskonto
Hvis dit lejemål er beliggende i en af de afdelinger, som har vedtaget den såkaldte B-ordning, opspares der månedligt et beløb til indvendig vedligeholdelse. Denne vedligeholdelseskonto bliver låst i forbindelse med din opsigelse. Det betyder, at du ikke kan benytte kontoen, når opsigelsen er modtaget hos Himmerlands administration.

Rengøring
Det er meget vigtigt, at du gør din bolig grundig ren inden det endelige syn - ellers kan det blive nødvendigt at sætte et rengøringsfirma til at gøre rent - for din regning.

Aflæsning af el og varme
I forbindelse med din opsigelse meddeler vi el- og varmeforsyningen dit fraflytningstidspunkt. Vær opmærksom på, at du hæfter for el og varme indtil opsigelsesvarslets ophør - eller til boligen er genudlejet.

Husk for en sikkerheds skyld, altid selv at foretage aflæsning på fraflytningsdagen.

TV-forsyning
I de afdelinger, hvor Stofa og NTA er leverandør af TV-signaler, får de også meddelelse om dit fraflytningstidspunkt.

Prisoplysning
Når det endelige syn er foretaget, får du en kopi af synsrapporten og senest 14 dage efter synet vil du få tilsendt en foreløbig prisoplysning vedr. istandsættelsesudgifterne.

Endelig opgørelse
Den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne vil du normalvis få tilsendt 4-6 uger efter afholdelse af synet. Det forudsætter dog, at boligen er genudlejet eller opsigelsesvarslet er opfyldt.

Husk - du altid er velkommen til at kontakte din varmemester og Himmerlands administration, hvis du har brug for råd og vejledning, når du skal flytte en af vore boliger.

Checkliste
Som et "redskab" til at lette og billiggøre din fraflytning har vi udarbejdet en checkliste, som med fordel kan anvendes når du fraflytter din bolig - checklisten kan hentes her.
Følg os på Facebook Følg os på Google+Himmerland
Boligforening
Afdeling 19

Sallingsundvej 1-73 og 2-36
9220 Aalborg Ø

Tlf: 96 31 52 00
info@abhim.dk

Himmerland Boligforening anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html